“Rörlig bild” som publiceras på Internet. Webb-tv kan exempelvis användas som ett alternativ till traditionell TV om du vill titta på TV-program på  dator eller smartphone. Webb-tv kan också användas strategiskt för företag som använder webb-TV som en kommunikationskanal till kunder.