Ett mått på frekvensnivå som är nödvändig för att få en reklameffekt . Nivåerna skiljer sig från meddelande till meddelande. Även kallad MEF (minsta effektiva frekvens).