Kombination av attribution modeling och Marketing Mix Modeling som ger en helhetsbild om vad som bidrar med maximal ROI.