Mätning som genomförs av ett tredjepartsföretag. Exempel på företag är Adform, DoubleClick och MediaMind.