Online disciplin när man du vill “spåra” någon eller något. Kan till exempel används när du vill ha en inblick i konsumentbeteenden online eller trafiken på en webbplats.
Tracking kan också vara en term som används för analys av annonsutgifter i
samband med till exempel antal läsare, och kan därför användas för att visa eller göra en effektivitetsmätning.