Ett tidningsformat, vanligen 280x385mm, den exakta storleken kan variera något. Det är hälften så stort som broad sheet(även kallat fullformat). Tidigare gjordes många morgontidningar/dagstidningar i broad sheet och kvällstidningar i tabloid men idag har nästan alla dagstidningar tabloidformat.