Term för att beskriva ett TV-programs förmåga att hålla kvar tittarna under hela programmet, inklusive över reklambreaken.Används även för att beskriva hur väl webbsidor lyckas hålla kvar sina besökare.