Split-spot beskriver en TV- eller radioreklam, som består av två eller flera spots,
som direkt relaterar till varandra i sin kreativa design och är placerade inom samma reklambreak/block, men separerade från varandra.