Diciplin där sociala medier ingår i marknadsföringen.