Beskriver ett definierat sätt att köra reklamkampanjer på TV-och radiostationer.
Om en kampanj bedrivs som Run by station,
innebär det att mediet planneras och placerar kampanjen inom en viss tid och inriktas på att garantera medieeffekter (främst TRP).