Beskriver ett definierat sätt att köra reklamkampanjer på kommersiella webbplatser.
Om en kampanj bedrivs som Run by site innebär det att medieplanen och placeringen
av kampanjen sker inom en viss tid och inriktas på att garantera medieeffekt (vanligen exponeringar).