Real Time Bidding. RTB, på svenska budgivningen i realtid, är en digital teknik som möjliggör köp och försäljning av onlineplaceringar i realtid.
I stället för att reservera förbetalda placeringar på webbplatser, erbjuds nu varje visning, när den blir tillgänglig.
Den annonsör som bjuder högst vinner placeringen. En bra jämförelse kan hittas på aktiemarknaden, där priset på aktierna på ett liknande sätt.
bestäms av utbud och efterfrågan.