Beräkning av avkastning på en marknadsföringsinvestering.