Beskriver konsumenters agerande och påverkan av kommunikation. Används för att se den optimala balansen mellan kommunikationsinsats och effekt.