Run By Station. Annonsören köper ett antal kontakter i en viss målgrupp av TV-kanalen, som placerar annonsörens spots i programmet, tills det är garanterat att antal kontakter har uppnåtts.