Anger hur många i en given målgrupp man har möjlighet att nå med en genomsnittlig utgåva eller vid en viss tidpunkt.