People Using Television, antalet personen som tittat på TV en specific tid.