Videoreklam som visas före videoinnehållet i en videokanal.