Intäktsmodell där tittaren betalar för att få tillgång till rörligt material t.ex. ett specifikt TV-program.