Försenar inläsningen av ytterligare kreativt innehåll tills sidan har lästs in.