Platsspecifik marknadsföring är en term för när man skickar meddelanden/marknadsföringsmaterial (text, ljud, bilder och filmer)
till exempelvis en mobiltelefon som är på en viss plats.
Kan en sådan. används av museer, där man via sin mobiltelefon får information (ljud), i enlighet med de program du vill veta om.

Tekniken används bland annat på museer där besökarna får olika ljudmeddelanden beroende vilken del av utställningen de står framför.