Permission Marketing hänvisar till en relation där konsumenten går med på att ta emot direktreklam på vissa utvalda konsumtionsvaror,
intresseområden med mera. Detta tillvalssystem kallas också opt-in i stället för att välja bort. Motsatsen är exempelvis
elektronisk reklam utan medgivande som spam.