Paid media är den engelska termen för köpta mediekanaler. Kanaler där man betalar för exponering.
Ex: Sökannonser, banners, TV-reklam, annonsering