Owned media är den engelska termen för egna mediekanaler. Kanaler som varumärket själv bestämmer över.
Ex: Webbplats, Twitterkonto, Blogg, Butik, Nyhetsbrev