Media Page Exposure. Anger hur många gånger en genomsnittlig sida i ett genomsnittligt nummer blivit sedd av en genomsnittlig läsare. MPX användes inom mediet print och anger sannolikheten att en sida blivit sedd/läst.