Diciplinen när mobilen används i marknadsföringen. Annonser i appar är ett exempel på mobil marknadsföring.