Multimedia Message Service. MMS är ett multimediameddelande som gör det möjligt att skicka filer (ljud,text,bilder och videoklipp) från en mobiltelefon till en annan eller från mobiltelefon till dator.