Ett uttryck för de grundläggande beräkningsformlerna som används inom medieplanering.

GRP = (Gross Rating Point) Kontakter i procent av målgruppen (i Orvesto kallat BRV, bruttoräckvidd; anges även i antal kontakter).

TRP = (Target Rating Point) Målgruppskontakter i procent av målgruppsuniversum.

CPM = (Enkel insättning / spot)=  Reklamkostnader/ Kostnad för att nå 1000 kontakter/målgruppskontakter.

CPP(Enkel insättning/spot) = Reklamkostnader/ räckvidd i % (rating).

CPM (Medieplan) = Reklamkostnader/ antal exponeringer i 1000-tal

CPP (Medieplan) = CPP (Medieplan) = Reklamkostnader / TRP