Begreppet speglar en nischstrategi inom marknadsföring, som fokuserar på många små snarare än ett fåtal stora (kundgrupper, distributionspunkter, etc.)
för att skapa volym. Begreppet populariserades av Chris Anderson i en artikel i tidskriften Wired i oktober, 2004.
I sin artikel tas Amazon.com och Netflix upp som exempel på företag som använt denna strategi.
Anderson beskrev The Long Tail-konceptet djupare i sin bok “The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More”.