Innefattar all reklam i massmedier dvs visuell kommunikation/aktiviteter såsom massmedia tex annonser, TV-reklam mm.