Annonspriset dividerat med det antal personer som man når i en viss målgrupp. Kan tas fram för ett enskilt medie eller för medieplanen som helhet.