Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad).