Engelskt uttryck för summan av kampanjens GRP eller TRP.