Genomsnittligt antal gånger en person i målgruppen har sett en reklam eller blivit exponerad för den.