En Gallupundersökning är det samma som en opinionsmätning. Det är en statistisk metod för att mäta den allmänna opinionen, uppfunnen av George Gallup i USA på 30-talet. I Sverige har Gallupundersökning eller Gallup blivit synonymt med att genomföra en opinionsmätning.