Flash är ett program utvecklat av Adobe som gör det möjligt att se Flash-element (grafiska element och animationer) i exempelvis en browser. Man kan bland annat använda Flash till att bygga hemsidor och spel. Flash använder filformatet “.swf”.