Annonsinförande, kontaktmöjlighet, OTS.
I internetsammanhang: antalet gånger en banner laddas ned (exponeras) hos någon användare. Samma användare kan se samma banner många gånger, vilket ökar antalet exponeringar.