I samband med reklamexponering brukar man definiera en räckvidd vid en given Minsta Effektiva Frekvens.

Ex. MEF = 4+, Effektiv räckvidd = 50 %. Detta innebär att målet är att 50 % av målgruppen ska ha sett reklamen minst fyra gånger.