Diciplinen då e-mail används i marknadsföringen. Utskick av nyhetsbrev på nätet är exempel på denna kommunikationsform.