Begreppet avser den andel användare som återkommer i tittardata för två olika webbplatser eller videoklipp. Kan även gälla för TV, radio, samt andra medier och mellan olika plattformar.