Med Deal ID menas ett lösenord som man behöver för att komma åt ett specifikt varulager. Det ska användas för att identifiera villkoren för ett köp.