Databörs där man kan köpa eller sälja anonymiserad information om anonyma grupper av användare. T.ex “är 25-30år”, “flyttar”, “fotbollsintresserad”, “jämför priser på läsplattor”.