Kostnad per 1 000 exponeringar. Exempel; Kostnaden för en annonskampanj på en webbplats är 70 000 kr. Kunden köper 2 miljoner exponeringar. Vad blir cpm-priset? 70 000 kr ./. 2 miljoner x 1000 = 35 cpm eller 35 kr för 1 000 visade annonser.