Kostnaden för reklam som bygger på att en besökare tar del av särskilt definierade åtgärder som svar på en annons. ”Åtgärder” inkludera sådana saker som en försäljningstransaktion, en kundförvärv eller ett klick.