Effektmätning som tillskriver varje enskild reklamkontakts bidragande andel till att en konsument genomfört ett köp. Och den informationen används för automatiserad optimering i befintlig kampanj.