Uttrycket står för en strategi där kampanjtrycket är koncentrerat till en begränsad period med högt tryck.
Kampanjaktiviteterna kan begränsas till en eller ett fåtal kampanjer under exempelvis ett år.