Genomsnittligt antal exponeringschanser (OTS) per individ i hela målgruppen, oavsett om individen exponeras eller ej.