En webbsajt med noteringar, kommentarer och nyheter som uppdateras kontinuerligt. En viktig del är att uppnå en nätverkseffekt genom att exempelvis kommentera andra bloggar.