Effektmätning som beskriver varje enskild reklamkontakts bidragade andel till den totala effekten.