Förhållandet mellan hur många försäljningar ett medie har bidragit med i proportion till den summa Last Click Count-försäljning som medierna har tilldelats.